Dikša – Deeksha

Dikša je transformačná a očistná energia.
Môžu ju prijímať všetci bez ohľadu na to k akej skupine, či vierovyznaniu patria. Nevyžaduje nejaký zvláštny spôsob života. Nezaväzuje človeka k žiadnej filozofii ani ideológii. Vychádza zo zámeru prebudiť váš potenciál, posilniť rast vo vedomí, a to tak, že napomáha neurobiologickým zmenám. Keď vedomie rastie, človek má väčšie uvedomenie, zažíva viac radosti, lásky, súdržnosti a jasnosti vo všetkom, čo robí a prežíva. Dikša Plne rešpektuje to, z akých kultúrnych a spoločenských pomerov pochádzate i to, čomu veríte.

viac o Dikša stretnutiach v Bratislave